Verhalen uit het Weense Woud

In Verhalen uit het Weense Woud volgen we de lotgevallen van een aantal kleurrijke bewoners van een willekeurige straat in een stad. Tegen de achtergrond van een wankele economie zoeken ze rust in de natuur of fortuin in de loterij. En gretig naar warmte storten ze zich in geflirt en blinde liefdes.
In dit stuk uit 1931 over bange mensen in labiele tijden schetst Von Horváth een wereld die in hoog tempo aan het veranderen is. Zijn figuren balanceren tussen droom en daad, hun denken is vaak naïef, hun handelen onbeholpen. Hij laat zien hoe ieder afzonderlijk mens in al zijn kwetsbaarheid met het leven ploetert, zonder in somberheid te vervallen. Zijn stukken zijn met compassie geschreven en ondanks alle tragiek uitbundige vieringen van het leven.